Бахмутський міський Центр дітей та юнацтва

   

Навчально-виховний процес

 

МЦДЮ  -  заклад  життєтворчості

 

 

      Сучасний освітній позашкільний заклад повинен виконувати замовлення особистості – бути конкурентоздатною у суспільстві з ринковою економікою, вміти планувати стратегію власного життя, орієнтуватись у системі найрізноманітніших суперечливих і неоднозначних цінностей, визначати своє життєве кредо й свій життєвий стиль.

     Бахмутський міський Центр дітей та юнацтва є складовою позашкільної освіти міста, забезпечує   право кожної людини на вільний розвиток особистості (Конституція України, ст.23), право дитини на відпочинок, дозвілля, всебічну участь у культурному і творчому житті, надання відповідних можливостей для творчої діяльності (Конвенція про права дитини).

     Розташований у  центрі міста  в стінах дореволюційної споруди, МЦДЮ  є одним із найбільш доступних та масових позашкільних закладів міста. В  Бахмутському  МЦДЮ  функціонує більш 60  гуртків, в яких  навчається біля тисячі  дітей. У складі МЦДЮ працює 6 кімнат школярів за місцем проживання, які забезпечують організацію дозвілля на мікрорайонах міста.

  Акмеологічність сфери позашкільної освіти, її багатоукладність, варіативність, безоплатність, доступність та практичне спрямування слугує формуванню соціальних, загальнокультурних, здоров’язберігальних компетентностей і світогляду дітей і молоді, підготовки їх до свідомого вибору майбутньої професії, створенню умов для набуття позитивного соціального досвіду та творчої самореалізації.

       Кожна з  гурткових груп – це своєрідна школа становлення особистості, де для багатьох дитяче захоплення з часом переросте в покликання. Хтозна, може хтось із вихованців візьме свою  дитячу мрію, виплекану саме у Бахмутському Центрі дітей та юнацтва,  і присвятить їй своє життя, як зробили це 3 випускників закладу, які зараз працюють у ньому педагогами. А це є доказом того, що результатом грамотно організованої навчально-виховної роботи є випускник закладу, у якого сформовано достатній для забезпечення його самостійності в різноманітних сферах життєдіяльності рівень соціальної й духовної зрілості.

         Педагогічний колектив Бахмутського МЦДЮ – це міцний сплав молодості й досвіду. Це не лише професіонали,  компетентні та професійно підготовлені педагоги, а й такі, що  готові до постійного вдосконалення культурно-інтелектуального рівня, об’єднані спільним прагненням допомогти дітям у реалізації їхніх пізнавальних і моральних, комунікативних і соціальних якостей. Серед педагогічних працівників Центру дітей та юнацтва: лауреати міських та обласних  конкурсів педагогічної майстерності,  Відмінник освіти України,  керівник гуртка-методист.

     Як відомо, усе в житті починається з малого.  Ефективною моделлю роботи позашкільного навчального закладу з формування та розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку, забезпечення інтеграції у змісті дошкільної та позашкільної освіти є школа раннього розвитку «Ліра», яка  біля 20 років працює на базі нашого закладу. Діти віком 4-6 років мають можливість не тільки отримати знання, розвинути творчі  та інтелектуальні здібності засобами пізнавальної активності на заняттях,  але і адаптуватися до навчання в школі. 

       Гуртки дослідницько-експериментального напрямку   сприяють   залученню вихованців    до    науково-дослідницької, експериментальної роботи в різних галузях науки,  техніки,  культури  і  мистецтва. В цьому напрямку  в МЦДЮ функціонують  секції МАН  «Історія України. «Історичне краєзнавство», «Журналістика», «Психологія».  Педагогічний процес в МАН відрізняється від звичайних уроків у школі, тому що  програми наукових  секцій  охоплюють такі  знання, що виходять за межі типових навчальних програм, надають можливість участі у практичній діяльності та враховують індивідуальні інтереси і творчий потенціал конкретної дитини. Члени МАН  мають достатньо високі результати навчальних досягнень, вони постійно займають призові місця у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, є активними учасниками та переможцями  науково-практичних конференцій.

          Бахмутський міський Центр дітей та юнацтва  – комплексний позашкільний заклад, але одним з  найпопулярніших серед дітей та батьків залишається художнє-естетичне виховання. Саме через мистецтво, художню творчість відбувається передача духовного досвіду людства, який сприяє відновленню зв’язків між поколіннями. Мистецькі колективи (студія сучасної музики,  вокальні, хореографічні гуртки, театр моди «МодіЮн», студії образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва) своїми блискучими виступами, майстерними виробами несуть радість дітям і дорослим, їх завжди із задоволенням зустрічають учасники  концертних програм, виставок у місті та за його межами.

      Компетентні педагоги   розкрили дитячі таланти у сфері художнього розвитку, підготували ціле сузір’я переможців різних рівнів: у XIII Міжнародному  дитячому  фестивалі «Світ талантів», у  Всеукраїнському конкурсі учнівських творчих робіт  «Я журналіст!»; у VІ Всеукраїнському  дитячому  пісенному конкурсі «Соловейко України», у обласних  конкурсах-виставках декоративно-ужиткового мистецтва «Природа і творчість»,  «Творчі скарби Донбасу» та інших.

           Навчальні та творчі досягнення вихованців Центру є показником якісної та ефективної організації навчально–виховного процесу в закладі, професійної майстерності педагогічного колективу.

          Потужним засобом педагогічного впливу на становлення особистості, формування громадянської позиції  є масово-виховна робота в позаурочний та канікулярний час. Протягом навчального року в Бахмутському МЦДЮ більше 4 тисяч учнів шкіл міста, їх вчителів та батьків залучаються до майже 50 масово-виховних заходів (конкурси, фестивалі, концерти, розважальні та пізнавальні програми, свята тощо), організовуються виставки декоративно-ужиткової творчості.

           Адміністрація та педагогічний колектив Бахмутського МЦДЮ має власне бачення мети та завдань сучасної позашкільної освіти, можуть на практиці реалізувати ці ідеї, збудувавши технологічно продуману, адекватну майбутньому  модель позашкільного закладу, як Центру громадянського виховання. Для цього ми маємо, по-перше, згуртований колектив однодумців, людей із високою культурою, які бажають працювати по-новому, орієнтуючись на дитину, на її особистісний розвиток. По-друге, адміністрація, яка є каталізатором усього нового, перспективного, уміло адаптує всі нововведення для свого закладу, мотивує колектив на плідну роботу.

            Ми  переконані, що  успіх – це символ сучасності. Бо те, що ми зробимо сьогодні, ми робимо для нашого завтра.